Contact

A.L. Wiersma

Hop-oord 18

3991 XB Houten

06-24786105

a.l.wiersma@filternet.nl

k.v.k. Utrecht nr: 30132210

Visie

Mijn visie is dat het altijd gaat om de kern der dingen. Logisch denkt u vermoedelijk, geen nieuws en u heeft volledig gelijk.

In onze tijd echter komt een belangrijk deel van de complexiteit van problemen, in organisaties en samenwerkingsverbanden, voort uit het voorkomen van onzekerheden en de ermee gepaard gaande bureaucratie. Dit vraagt een heldere visie en aanpak.

Prof. Dr. Bob Goudzwaard, econoom, grondlegger van het CDA en graag geziene gast en spreker binnen l’Abri Nederland leerde mij als adolescent het volgende.Het is eenvoudiger complexe zaken op een hoog abstract niveau te verwoorden dan de kern van de zaak eenvoudig weer te geven en te verwoorden. Zonder een en ander natuurlijk teveel te vereenvoudigen of, zo u wilt, zonder de zaak onnodig te versimplificeren. Dit is een belangrijke levensles voor mij geworden waardoor ik mij op belangrijke momenten leerde afvragen: wat is de kern van dit probleem, van dit betoog en wat wil deze manager, persoon, spreker en/of schrijver hier ten diepste nu, in deze situatie,mee zeggen?

Dit zoeken naar de kern bepaald mijn werkwijze. Ik hou van eenvoud in mijn aanpak en weet dat de klant, vaak onbewust, het antwoord op de verwoorde problemen al binnen zijn of haar bereik heeft. De klant opdrachtgever kan daarom ook vrijwel altijd zelf de regie blijven houden. Dit geeft mogelijkheden voor een ontspannen en basale aanpak in samenwerking met de opdrachtgever. Respect en echtheid zijn hierbij sleutelwoorden.